Sửa switch bàn phím cơ

Thương hiệu: Khác

Giá dịch vụ : 80.000 / 1 switch được thay ( 50.000 cho các switch tiếp theo )

Phí kiểm tra : 50.000 / 1 lần ( trong trường hợp không xác định được lỗi bàn phím )

Còn Hàng

80,000₫
Tạo tùy chọn mới